Stödgrupper

SVERIGE

ALLENA
Just nu finns vi bara som forum på Facebook. Men vi är i fysiskt uppstartsläge. För att gå med i vår slutna Facebook-grupp besök oss här.

EUROPA

Lone Twins Network (UK)
http://www.lonetwinnetwork.org.uk/
(GER)

INTERNATIONELLT

Twinless Twins (USA, UK, AU)
http://www.twinlesstwins.org/
Annonser